Aanmelden Vrijwilligers

Zo! u wilt een vrijwilliger worden bij onze Stichting, wees u vooral WelkomWat betekent dat voor u en ons. Ieder vrijwilliger krijgt eerst een gesprek met een bestuurslid, indien er wederzijds interesse is moeten er diverse formulieren getekend worden en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd worden, dit is voor vrijwilligers gratis. Waarom een VOG? We hebben te maken met kinderen en ouderen, daarvoor willen we hun veiligheid op alle fronten waarborgen.  

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Als vrijwilligersorganisatie willen we graag zo veel mogelijk vrijwilligers aantrekken. Er is altijd wat te doen, maar de schade die een verkeerde vrijwilliger kan aanrichten is enorm, niet alleen voor de organisatie (denk aan imagoschade of verdeeldheid binnen onze organisatie), maar ook voor deelnemers aan de activiteiten. Daarom hebben wij een zorgvuldige selectieprocedure.

Stap 1. Het kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek, voor de nieuwe vrijwilligers, zullen we de taken, beschikbaarheid, verwachtingen en andere praktische zaken bespreken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de concrete afspraken in onze gedragscode en het aanvragen van een VOG. Als beide partijen een goed gevoel overhouden aan het gesprek zullen we tot slot onze gedragscode ondertekenen. Bespreken van referenties maakt onderdeel uit van het kennismakingsgesprek. Voor huidige vrijwilligers volgt een informatiebijeenkomst waar de VOG en gedragscode wordt besproken.

Stap 2. Alle potentiĆ«le vrijwilligers hebben voor aanname een individueel (telefonisch) gesprek met een                                 bestuurslid van de Stichting Direkte Democratie.

In dit gesprek komen aan de orde:

a. Motivatie van de vrijwilliger om bij Stichting Direkte Democratie te komen werken;

b. Arbeidsverleden/ervaring van de vrijwilliger;

c. Het belang dat de Stichting hecht aan een veilig klimaat voor onze kinderen en vrijwilligers;

Stap 3. VOG en Gedragscode Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het tekenen van onze gedragscode is                        verplicht. We nemen vrijwilligerswerk en het werken met minderjarigen en/of ouderen serieus. Voordat                    deze twee documenten op orde zijn kan je niet actief deelnemen als vrijwilliger aan de activiteiten van                      stichting KVW.

Stap 4. Verplichte aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag;

Stap 5. Verplichte ondertekening gedragsprotocol;

Stap 6. Het evaluatiemoment Op een nader te bepalen moment volgt een evaluatiegesprek.

Dit aanstellingsbeleid is op 3 maart 2020 vastgesteld door het bestuur van Stichting Direkte Democratie te Zoetermeer.   

(Dit document kunt u downloaden d.m.v. de links boven met de "LEES - AANSTELLING VRIJWILLIGER)

Helpt u ons helpen

Stichting Direkte Democratie | Alle rechten voorbehouden 2020
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin